Tracé ondersteunt gemeenten.

In 2015 is de participatiewet gestart. Vanaf dat jaar hebben gemeenten de taak gekregen alle regelingen binnen de Participatiewet uit te voeren. Hiermee is de zorg, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, volledig bij de gemeenten komen te liggen. Om die rol goed te kunnen uitvoeren zijn specifieke kennis van de doelgroep en specifieke regelingen onontbeerlijk. Tracé heeft die kennis.

Wie is Tracé?

Met de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten aan zet. Zij zullen naast een visie, ook de uitvoering moeten regelen. Hierbij kunnen verschillende partijen worden ingeschakeld, maar de regierol, de visie en de verantwoordelijkheid blijven bij de gemeente. Voor de uitvoering is Tracé opgericht.

Tracé is het vroegere kennis- en administratieve centrum van Larcom, het SW-bedrijf voor Ommen en Hardenberg. Larcom bezit kennis van de doelgroep, de regelgeving en de administratieve verwerking van alle regelingen binnen de Participatiewet.

Elke gemeente kan Tracé inschakelen.

Iedere gemeente moet een visie op de Participatiewet ontwikkelen. Dat begint met een visie op de doelgroep, het contracteren van uitvoerende partners en het beheren en monitoren van de werkzaamheden. Dat daar een goede administratieve ondersteuning bij hoort, is evident. Maar ook verstand van zaken over de verschillende regelingen die binnen de Participatiewet aan de orde kunnen komen, en die allemaal hun specifieke omstandigheden kennen.

Tracé heeft dat brede beeld op al die regelingen, weet wat er moet gebeuren en heeft ervaring met het administreren van al die verschillende omstandigheden voor meer dan 2.200 participanten. Kennis en capaciteit genoeg. Maar ook visieontwikkeling, advisering en het samenstellen van de jaarrekening, behoren tot de vaardigheden van Tracé.