De Participatiewet

We leven in een participatiesamenleving. Daarom heeft de regering ervoor gekozen om iedereen die kan werken, zoveel mogelijk aan de slag te krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de werkgevers. Iedereen vindt dit belangrijk en wil er aan bijdragen.

Met de Participatiewet wordt niet meer gewerkt in aparte werkplaatsen, maar bij bedrijven en instellingen, ongeacht de handicap. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Van intake, beoordeling, scholing, monitoring, begeleiding, herplaatsing, verzuim, ziekte, administratie, herintreding tot en met aanpassing van de omstandigheden en het zoeken naar geschikte arbeid. Dit kan de gemeente allemaal zelf doen, maar ze kunnen ook andere dienstverleners hiervoor inschakelen. Maar wie het ook doet, de gemeente is en blijft verantwoordelijk.

Tracé wil die verantwoordelijkheid niet overnemen, een groot deel van de werkzaamheden wel.

Hoe doet Tracé dat?

Met veel kennis van wetgeving, veranderende regels én ervaring met de doelgroep. Een hele klus die je als gemeente aan de deskundigen van Tracé kunt overlaten. Dat is geen afschuiven van verantwoordelijkheden, die blijven bij de gemeente. Het is een onderdeel van de visie op het sociaal domein waarbij de gemeente als regisseur, de uitvoerende partijen aanstuurt en controleert. En daar heb je naast goede en complete cijfers, ook kennis van de regelingen voor nodig. Het sociaal domein is erg belangrijk en het gaat ook vaak om grote sommen geld. Je wil weten of dat verstandig, doelmatig en efficiënt wordt besteed. Tracé zorgt voor een compleet beeld, waar beleid op uitgezet kan worden.