Test- en training

Test- en training

Goed functioneren gaat niet alleen over arbeidsomstandigheden. De condities en verwachtingen moeten ook passen bij de persoon, bij zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden. Wie daar geen beeld van heeft weet gewoon te weinig. Met de test- en trainingsafdeling van Tracé komt er inzicht in de mogelijkheden van de kandidaat en weet je of het gaat werken.

Er zijn verschillende onderzoeken en trainingen mogelijk:

Psychologisch onderzoek

Met behulp van een psychologisch onderzoek kan bekeken worden waar het denkniveau zit van de persoon. Naast deze schaal, die loopt van ZMLK (VSO) tot HBO krijgen we ook inzicht in het intelligentieniveau, de leercapaciteit, de concentratie- en de geheugenfunctie. Ook snelheid van informatieverwerking en specifieke capaciteiten op het gebied van taal- en rekenvaardigheid, technisch inzicht, administratieve- en leidinggevende competenties, komen met dit onderzoek in beeld.

Persoonlijkheidsonderzoek

Hier wordt gekeken naar de persoonlijke eigenschappen van de persoon en de problemen die hierbij ervaren worden. O.a. over de manier hoe de persoon hiermee omgaat en de omgeving ermee confronteert. Een beroepskeuze onderzoek kan hiervan onderdeel uitmaken. Hier wordt dan speciaal gekeken naar opleidingsmogelijkheden, de instellingen die dit kunnen aanbieden en de kansen op de arbeidsmarkt.

Arbeidskundig onderzoek

In het standaard arbeidskundig onderzoek wordt met industriële opdrachten gemeten voor welk percentage van het minimum loon de persoon werkt. Dat is dan zijn verdiencapaciteit, uitgedrukt in een percentage van het minimum loon.
Bij een aangepaste versie wordt dit gemeten met taken op het niveau van een beschutte werkomgeving (WSW, Participatiewet). Hiermee wordt de afstand tot de arbeidssituatie in beeld gebracht.

Handvaardigheidstest

Bij deze test gaat het om de bepaling van de motoriek. De nauwkeurigheid en de snelheid die in het arbeidsproces gevraagd worden, worden hier tegen de capaciteit van de persoon afgezet. De mogelijkheid tot aanpassing van het arbeidsproces bepaalt of de persoon de werkplek aan kan.

Belastbaarheidsonderzoek

De fysieke belastbaarheid van de persoon, bepaalt uiteindelijk hoeveel uren deze per dag inzetbaar is. Overbelasting treft niet alleen de persoon, maar ook de werkgever. Bij een optimale indeling van de werkdag en de werkweek, kan dit worden voorkomen.
Het test en trainingscentrum heeft werkervaringsplaatsen om de basale werknemersvaardigheden als “op tijd komen”, “autoriteit aanvaarden” en “samenwerken” te trainen en te verbeteren.

 

(her) indicatiestelling (elke 5 jaar verplicht)

HRM-ondersteuning

Bij HRM gaat het voor onze doelgroep vooral om een plan van aanpak. Een groot deel van onze doelgroep heeft o.a. een hoog verzuim door verschillende onderliggende oorzaken. Tracé kan bijdragen aan verbetering.

Lees meer »
Test- en training

Goed functioneren gaat niet alleen over arbeidsomstandigheden. De condities en verwachtingen moeten ook passen bij de persoon, bij zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden. Wie daar geen beeld van heeft weet gewoon te weinig.

Lees meer »
Salarisadministratie

Binnen de Participatiewet krijgen medewerkers een salaris. Maar specifieke regelgeving en de kenmerken van de doelgroep zorgen ervoor dat het aantal mutaties vele malen hoger ligt dan bij een “normale” salarisadministratie.

Lees meer »
Personeelsadministratie

De personeelsadministratie van Tracé is meer dan een database vol medewerkers. Daar begint het overigens wel mee. Naast het bijhouden van alle gegevens wordt vooral aandacht besteed aan het goed verwerken van de vele mutaties.

Lees meer »