Salarisadministratie

Salarisadministratie

Binnen de Participatiewet krijgen medewerkers een salaris. Maar specifieke regelgeving en de kenmerken van de doelgroep zorgen ervoor dat het aantal mutaties vele malen hoger ligt dan bij een “normale” salarisadministratie. Ook een hoger ziekteverzuim is inherent aan de doelgroep. Dit maakt de kans op fouten groter en legt een grotere werkdruk op de p&o afdelingen en adviseurs. Met meer dan 65 jaar ervaring (vanuit Larcom) weet Tracé hoe ze dat moet aanpakken.

Voor de loonstroken, jaaropgaven en de loonbelastingaangifte is specifieke kennis van wsw en cao die van toepassing is, essentieel. Ook bij nieuwe medewerkers is de aanmelding bij de instanties belangrijk. Deelnemende gemeenten kunnen gebruik maken van onze regelingen en vragen van de betrokkenen worden door Tracé professioneel beantwoord.

Binnen de personeelsadministratie worden de mutaties verwerkt, waarbij de salarisadministratie nog eens extra controleert. Door dit “vier ogen” principe wordt een grote nauwkeurigheid gewaarborgd. Fouten zijn immers duur en correctie, indien mogelijk, kost tijd.

Ook het opstellen van de jaarrekening en de rapportages en verantwoording aan het ministerie, behoren tot de werkzaamheden van Tracé. De salaris- en personeelsadministratie via Tracé is goedkoper dan een regulier payrollbedrijf en veel flexibeler. We kennen een korte doorlooptijd waardoor mutaties snel worden verwerkt.

HRM-ondersteuning

Bij HRM gaat het voor onze doelgroep vooral om een plan van aanpak. Een groot deel van onze doelgroep heeft o.a. een hoog verzuim door verschillende onderliggende oorzaken. Tracé kan bijdragen aan verbetering.

Lees meer »
Test- en training

Goed functioneren gaat niet alleen over arbeidsomstandigheden. De condities en verwachtingen moeten ook passen bij de persoon, bij zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden. Wie daar geen beeld van heeft weet gewoon te weinig.

Lees meer »
Salarisadministratie

Binnen de Participatiewet krijgen medewerkers een salaris. Maar specifieke regelgeving en de kenmerken van de doelgroep zorgen ervoor dat het aantal mutaties vele malen hoger ligt dan bij een “normale” salarisadministratie.

Lees meer »
Personeelsadministratie

De personeelsadministratie van Tracé is meer dan een database vol medewerkers. Daar begint het overigens wel mee. Naast het bijhouden van alle gegevens wordt vooral aandacht besteed aan het goed verwerken van de vele mutaties.

Lees meer »