Personeelsadministratie

Personeelsadministratie

De personeelsadministratie van Tracé is meer dan een database vol medewerkers. Daar begint het overigens wel mee. Naast het bijhouden van alle gegevens wordt vooral aandacht besteed aan het goed verwerken van de vele mutaties. Ziekmeldingen, urenvermindering, seniorenregelingen, prepensioen, einde a.o., adreswijzigingen en aanpassing reiskosten en de ondergrens.

Dan zijn er vaak specifieke situaties die hun effect hebben binnen de personeelsadministratie. Bij schuldhulpverlening is er overleg met bedrijfsmaatschappelijk werk én de salarisadministratie. Onze juridische medewerker dient bezwaren in en weegt beslissingen van het UWV inzake uitkering en herindicatie.

En dan zijn er nog de vele brieven die P&O schrijft en die vaak verre van standaard zijn. Die zijn lang niet allemaal werk gerelateerd maar gezien de achtergrond van onze doelgroep denk je mee, bel je en doe je alles om erger te voorkomen.

De personeelsadministratie voert ook de cao specifieke regelingen uit. In overleg met de medewerker WSW worden subsidiemogelijkheden toegepast.

HRM-ondersteuning

Bij HRM gaat het voor onze doelgroep vooral om een plan van aanpak. Een groot deel van onze doelgroep heeft o.a. een hoog verzuim door verschillende onderliggende oorzaken. Tracé kan bijdragen aan verbetering.

Lees meer »
Test- en training

Goed functioneren gaat niet alleen over arbeidsomstandigheden. De condities en verwachtingen moeten ook passen bij de persoon, bij zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden. Wie daar geen beeld van heeft weet gewoon te weinig.

Lees meer »
Salarisadministratie

Binnen de Participatiewet krijgen medewerkers een salaris. Maar specifieke regelgeving en de kenmerken van de doelgroep zorgen ervoor dat het aantal mutaties vele malen hoger ligt dan bij een “normale” salarisadministratie.

Lees meer »
Personeelsadministratie

De personeelsadministratie van Tracé is meer dan een database vol medewerkers. Daar begint het overigens wel mee. Naast het bijhouden van alle gegevens wordt vooral aandacht besteed aan het goed verwerken van de vele mutaties.

Lees meer »