HRM-ondersteuning

HRM-ondersteuning

Bij HRM gaat het voor onze doelgroep vooral om een plan van aanpak. Naast de noodzakelijke wet- en regelgeving is er meer nodig*. Een groot deel van onze doelgroep heeft o.a. een hoog verzuim door verschillende onderliggende oorzaken. Door een breder beeld, kan HRM op de manier van Tracé bijdragen aan verbetering.

Daarnaast doet Tracé binnen de HRM:

 • Organiseren van Beschut Werk (oud en nieuw).
 • Ontwikkelen en implementeren van personeel(HR) instrumenten.
 • Advies en ondersteuning (van leidinggevenden) bij functionerings-, beoordelings- en POP gesprekken.
 • Coachen en adviseren bij individuele loopbaanvraagstukken.
 • Eigen methodieken voor beoordeling afstand arbeidsmarkt en indicatiestelling UWV. Met behulp van TTA en ATC**.
 • Begeleiding op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling (talentontwikkeling/inzetbaarheid en werknemersvaardigheden).
 • Eigen infrastructuur waar de doelgroep naadloos kan worden ingezet voor traject, onderzoek of beschut werk (gebouw, klantenkring, werkplekken)

 *
HRM ondersteuning is volgens Tracé meer dan alleen de wettelijke taken.

Wij helpen graag bij het instellen en begeleiden van bezwaarschriften en procedures voor onze doelgroep bij het UWV. Zo zijn er uit het verleden nog een aantal “slapende” uitkeringen bij het UWV. Vorig jaar kregen mensen bij het afsluiten van een nieuwe cao een eenmalige uitkering van € 100,- Het gevolg was dat men een brief kreeg van het UWV dat er terug betaald diende te worden wegens een te hoge uitkering.

Door onze service voorkomen we dat mensen hierdoor in de schulden terecht komen en verder afglijden. Dit geldt ook bij loonbeslag. We kennen de mensen en kunnen daardoor erger voorkomen. Dat is in het belang van de mensen én van de gemeente.

**
Achtergrond informatie wet- en regelgeving SW doelgroep.

Mensen met een SW-indicatie na 1998, moeten periodiek een herindicatie ondergaan door het UWV. Bij deze herindicatie voor werknemers zijn de volgende zaken verplicht;

 • Het bewaken van de herindicatie termijn.
 • Tijdig een aanvraag voor herindicatie bij het UWV indienen.
 • Bij de aanvraag horen: rapportages werkleiding, recente (geactualiseerde) psychologische en/of arbeidskundige en/of medische onderzoeken.
 • De herindicatie registreren en verwerken conform de (regelmatig wijzigende) wet- en regelgeving.

Wie dit niet goed regelt, verliest het recht op subsidie waardoor er groot financieel risico wordt gelopen. Daarbij stelt de huidige wet- en regelgeving dat er zowel halfjaarlijks als jaarlijks gerapporteerd moet worden en statistieken moeten worden geleverd t.b.v. het Ministerie van SVW van de gehele “zittende” populatie.

Met Tracé voldoet u automatisch aan alle regels en verplichtingen.

HRM-ondersteuning

Bij HRM gaat het voor onze doelgroep vooral om een plan van aanpak. Een groot deel van onze doelgroep heeft o.a. een hoog verzuim door verschillende onderliggende oorzaken. Tracé kan bijdragen aan verbetering.

Lees meer »
Test- en training

Goed functioneren gaat niet alleen over arbeidsomstandigheden. De condities en verwachtingen moeten ook passen bij de persoon, bij zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden. Wie daar geen beeld van heeft weet gewoon te weinig.

Lees meer »
Salarisadministratie

Binnen de Participatiewet krijgen medewerkers een salaris. Maar specifieke regelgeving en de kenmerken van de doelgroep zorgen ervoor dat het aantal mutaties vele malen hoger ligt dan bij een “normale” salarisadministratie.

Lees meer »
Personeelsadministratie

De personeelsadministratie van Tracé is meer dan een database vol medewerkers. Daar begint het overigens wel mee. Naast het bijhouden van alle gegevens wordt vooral aandacht besteed aan het goed verwerken van de vele mutaties.

Lees meer »